Sådan behandler og opbevarer vi dine data

B2B Databeskyttelse

Når du handler med STOK Emballage på vegne af en virksomhed, betragtes dit navn, din arbejdsmail og dit telefonnr. stadig som personfølsomme oplysninger ifølge den nye Databeskyttelsesforordningen pr. 25.05.2018 (GDPR).
 

I det følgende vil vi derfor informere om, hvordan vi opbevarer og anvender informationer om din virksomhed og dig som repræsentant ved at besvare følgende spørgsmål:

 

Hvilke oplysninger opbevares?

Hvordan kommer STOK Emballage i besiddelse af disse data?

Hvad er formålet med opbevaring af data?

Gives persondata videre til tredjepart?

Har andre databehandlere adgang til persondata?

Hvor længe opbevarer vi data?

Hvilke rettigheder har du?

Kan du klage over STOK Emballages dataopbevaring?

Hvordan kontakter du den dataansvarlige?

 

Hvilke oplysninger opbevares?
Hos STOK Emballage opbevarer og anvender vi kun virksomhedsoplysninger såsom adresse, telefonnummer, kontaktpersoner, produktspecifikke data, samt informationer, der er nødvendige for at vi kan samhandle dvs. tilbud, leveringsinformationer og fakturaer.

 

Hvordan kommer vi i besiddelse af disse data?

Vi modtager kun data til opbevaring ved, at du som repræsentant fra en samhandlende virksomhed oplyser dem til os enten ved at udfylde kontaktformularen på www.stok.dk eller gennem direkte henvendelse til Olitec Packaging Solutions.

 

Hvad er formålet med opbevaring af data?

Vi behandler og opbevarer udelukkende persondata til at kunne gennemføre samhandel med din virksomhed jf. art.6.1.B i Databeskyttelsesforordningen.

 

Gives persondata videre til tredjepart?

Din virksomhedsdata i forbindelse med en handel videregives kun til tredjepart, hvis det er nødvendigt for at kunne gennemføre handlen. Det vil primært forekomme i forbindelse med levering af varer, hvor leveringsadresse og kontaktoplysninger videregives til speditør eller leverandør.

 

Har andre databehandlere adgang til persondata?

Hvis vi benytter underleverandører med henblik på at levere vores produkter, tager vi de nødvendige lovmæssige, tekniske or organisatoriske forholdsregler i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen, og giver kun adgang til persondata i det omfang, der er nødvendigt for at gennemføre handlen og få varerne sikkert frem.

 

Hvor længe opbevarer vi data?

Vi vil også fremadrettet opbevare de virksomhedsoplysninger og kontaktoplysninger på virksomhedens repræsentant, som er nødvendige for at gennemføre en handel. Disse data vil blive opbevaret så længe, det er relevant for samarbejdet.

 

Hvilke rettigheder har du?

I forhold til behandlingen af data om dig har du ifølge databeskyttelsesforordningen ret til:

  • at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig
  • at få rettet urigtige oplysninger om dig selv
  • at få slettet oplysninger om dig,
  • at få behandlingen af dine persondata begrænset. I så fald må vi stadig opbevare dine data, men kun behandle dem med dit samtykke
  • at gøre indsigelser mod vores ellers lovlige behandling af dine persondata
  • at modtage dine personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på sales@stok.dk eller tlf.: +45 72 200 700

 

Kan du klage over Olitecs Packagings dataopbevaring?

Hvis du er utilfreds med den måde vi opbevarer dine persondata på, har du ret til at klage til Datatilsynet. Du finder kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk, hvor du i øvrigt også kan læse mere om dine rettigheder.

 

Hvordan kontakter du den dataansvarlige?

STOK Emballage er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger er som følgende:

 

STOK Emballage

Erik Stoks Allé 4

5550 Langeskov

CVR nr.: 16427284

Telefon: +45 72 200 700

E-mail: sales@stok.dk

Dataansvarlig: Anita Kaldahl

 

Ændringer til meddelelsen

Vi forbeholder os ret til at ændre denne meddelelse om databeskyttelse.